Ondernemingsnummer: 0788.763.319

© 2022 aquamille.be

Instagram: Zwemlessen.aquamille 

Plezier hebben tijdens de zwemles, je veilig voelen in het water en zwemmen in een klein groepje zijn de hoofdkenmerken van Aquamille.

Wij hechten belang aan veiligheid, plezier, professionaliteit, persoonlijke groei en kwaliteit. Gedurende de zwemlessen ligt  daarom een belangrijk accent op het veilig vertroeven in en rond het water. Al vanaf de eerste lessen wordt hier aandacht aan besteed. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen een bepaalde mate van zelfredzaamheid ontwikkelt in het water. Bovendien streven wij naar kwaliteitsvolle en veilige zwemlessen. Daarom worden de lesgevers zorgvuldig uitgekozen. Nieuwe lesgevers bij Aquamille krijgen eerst een interne opleiding alvorens ze zelfstandig aan de slag gaan als lesgever. Bovendien staat niet enkel het kind centraal, maar ook de ouder van het kind.

 

Missie

Visie

De visie van Aquamille is voornamelijk gericht op het kind en de ouders.

 

Het kind

Bij ons staat het kind in zijn geheel centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat het geven van zwemles niet neutraal kan zijn. Daarom bieden wij vraaggestuurde zwemlessen aan: een ouder of kind heeft in de meeste gevallen een vraag waarop Aquamille een adequaat aanbod zal bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de  capaciteiten en mogelijkheden van ieder individu die wij beschouwen als unieke krachten. Deze krachten vormen een basis waarop de lesgevers hun lessen zullen voortbouwen. Bijkomend streven we ernaar om de zwemlessen zo toegankelijk mogelijk te maken voor eenieder. 

Wij trachten elk kind op plezierige wijze en op zijn of haar eigen tempo te leren zwemmen. Hiervoor vragen wij van de ouder echter geduld en vertrouwen in de lesgevers. 

 

De ouders

Binnen Aquamille staat niet enkel de relatie en het contact met het kind centraal, maar ook de contacten met de ouders van het kind.

Ook ouders hebben vragen waarop wij onze werking willen afstemmen Een goede communicatie met de ouders vinden wij essentieel. Daarom worden de ouders zoveel mogelijk op de hoogte gebracht van de zwemontwikkeling van hun kind...